FANDOM


Hinduismul este o religie sincretică, care a apărut în India prin preluarea şi îmbinarea unor credinţe din cultele vedice dar şi din budism şi brahmanism. Hinduismul contemporan este deosebit de complex, de la meditaţie transcendentală cu accent filozofic, la adepţii unor zeităţi precum Vishnu, Shiva, Devi etc. Termenul Brahman are semnificaţia de trinitate, având drept Creator pe Brahma, apoi pe Vishnu, ca şi Păstrător, iar pe Shiva, ca Nimicitor. Se spune că Brahma l-a creat pe Manu, care a fost primul om, din corpul căruia au apărut patru tipuri de caste : din cap au ieşit Brahmanii (oamenii cei mai buni şi cei mai sfinţi), din mâini, Kshatriyas (conducătorii şi războinicii), din coapse, Vaisyas (meseriaşii), iar din picioarele lui Manu provin restul oamenilor. În concepţia hinduşilor, vaca este deţinătoarea unei mari puteri, fiind identificată cu întregul univers vizibil. Potrivit hinduismului, sufletul este atman, principiul vieţii sau sufletul, unicul adevărat, restul nu este decât maya ( iluzie). Dar există şi karma, care determină consecinţele faptelor fiecăruia. Al treilea mare adevăr este reîncarnarea, care, prin transformări succesive pregăteşte credinciosul pentru o unire finală cudivinitatea, pentru a trece într-o stare de fericire nepieritoare.