FANDOM


Islamul este o religie monoteistă, bazată pe preceptele Coranului, răspândită cu precădere în unele ţări din Asia şi Africa. Pentru musulmani, Coranul este cuvântul lui Alah (Dumnezeu), revelat profetului Muhammad de către îngerul Gabriel. A doua sursă a religiei islamice este Sunna (Cutuma), exprimată în culegerile de hadith care conţin spusele profetului Muhammad, precum şi faptele acestuia şi ale unora dintre însoţitorii săi. Pentru a deveni musulman, o persoană trebuie să facă mărturisirea de credinţă (Shahada) : „Nu există dumnezeu în afară de Dumnezeu, iar Muhammad este trimisul lui Dumnezeu”. Există o autoritate oficială (Ummah) care decide dacă este sau nu acceptat de comunitatea de credincioşi. Într-o traducere aproximativă, crezul musulman se exprimă, astfel : “Cred în Dumnezeu şi Îngerii Săi; şi în Scripturile Sale; şi în trimişii Săi; şi în Ziua de Apoi ; şi în Soartă, că Binele şi Răul sunt de la Dumnezeu; şi în Înviere după moarte. Mărturisesc că nu există nimic demn de veneraţie în afară de Dumnezeu; după cum mărturisesc că Muhammad este trimisul său”. Obligaţiile musulmanului se regăsesc în „Cei Cinci Stâlpi” ai Islamului – mărturisirea de credinţă (rugăciunea, postul, dania şi pelerinajul ). Musulmanii susţin că Dumnezeu a relevat Cuvântul Său prin Muhammad dar şi prin alţi profeţi, printre care Adam, Avraam, Moise şi Isus, iar iudaismul şi creştinismul, bazate pe învăţăturile cuprinse în Tora, respectiv Biblie, derivă din învăţătura unora din aceşti profeţi.


Islamul, religia musulmanilor, apărută în secolul al VI-lea, se bazează pe credinţa într-un Dumnezeu unic, Allah. Datorită puternicului ei caracter universal, este astăzi a doua religie din lume ca mărime, având circa 1,3 miliarde de credincioşi în întreaga lume, numiţi musulmani. Termenul de „islam” vine din cuvântul „aslama” ce înseamnă în limba arabă „a se supune”, „a se dărui”. Musulmanii cred că Allah a revelat Coranul (cartea sfântă a islamului) lui Mahomed, ultimul din profeţii lui. Mahomed nu este considerat a fi fondatorul unei noi religii, ci restauratorul credinţei monoteiste a lui Adam, Ibrahim, Avraam şi alţi profeţi, mesajul fiind pierdut de-alungul timpului (sau interpretat greşit). Musulmanii sunt răspândiţi în întreaga lume, începând cu ţările care înconjoră Arabia (Egipt, Maghreb, Siria, Irak), ce rămân inima istorică a islamului, până la comunităţii importante din Franţa şi Marea Britanie. Totuşi, arabii nu reprezintă decât 20% din totalul musulmanilor. Majoritatea se află în Asia (Indonezia, India, Pakistan, Bangladesh) şi în Africa neagră. Cu toate aceste, limba arabă rămâne limba sacră a islamului, în care toţi musulmanii sunt nevoiţi să-şi recite rugăciunile.


Profetul Mahomed

În secolul al VI-lea d.Cr., locuitorii Peninsulei Arabe sunt crescători nomazi de animale. Majoritatea dintre aceştia se închină mai multor zei, într-un spaţiu geografic în jurul căruia înflorise creştinismul, iar iudaismul era una din cele mai practicate religii. În anul 570 se naşte la Mecca,, în Arabia, Mahomed (sau Muhammad), cel care, folosindu-se de o conjunctură specifică şi fiind cu siguranţă un geniu religios, a intrat în istoria lumii prin propovăduirea credinţei sale. Conform islamului, Mahomed este ultimul dintre profeţi, cel căruia Allah i-a revelat cartea sacră, Coranul. Este foarte important de reţinut faptul că musulmanii cred în profeţii biblici (Avraam, Moise sau David) şi cred şi în Iisus, considerându-l însă doar un profet. Despre biografia sa se ştiu destul de multe, nu se ştie însă cu siguranţă veridicitatea faptelor şi relatărilor, multe dintre ele fiind înconjurate de o aură mistică. Mahomed se naşte într-un trib arab, însă rămâne orfan de mic şi este crescut de rude. La 25 de ani se căsătoreşte cu o negustoreasă bogată, Hadige (40 de ani). Împreună au 7 copii (cea mai celebră e Fatima, una din fiice), toţi stingându-se din viaţă la o vîrstă fragedă. Mahomed este considerat de comunitate un om sincer şi era apreciat pentru munca sa şi pentru interesul spiritual de care dădea dovadă. Mohamed avea obiceiul, ca mulţi creştini din acea vreme, să se retragă în deşert pentru a medita. În călătoriile sale va veni în contact cu lumea iudaică şi cea creştină, de la care va învăţa foarte mult. Într-o zi, la vîrsta de 40 de ani, în jurul anului 610, are primele viziuni. El îl vede pe îngerul Gabriel („Jibril” în arabă), cel care îi transmite cuvintele lui Allah. Urmează multe alte viziuni, mesajele fiindu-i dictate de îngerul Gabriel, cele care vor lua în final forma Cornaului, a Cărţii Sfinte. Urmează o perioadă în care Mohamed îşi predică noua religie familiei şi celor apropiaţi din Mecca, implorându-i să renunţe la politeism. A reuşit să convertească câţiva oameni, însă mulţi locuitori ai Meccăi se împotrivesc acestuia, cerându-i să facă minuni pentru a-şi dovedi calitatea de profet. Din cauza ostilităţii concetăţenilor săi, Mohamed pleacă din Mecca, după nu mai puţin de 13 ani în care îşi propovăduieşte credinţa, spre Medina, unde ajunge pe 24 septembrie 622. Acest eveniment este numit „hegira” (emigrare). Aceast evniment marchează debutul erei musulmane, fiind şi punctul de pornire al calendarului musulman. La Medina îşi petrece 10 ani din viaţă, unde formează şi prima comunitate de musulmani („moslem” înseamnă credincios în arabă). Mohamed continuă să aibă viziuni, se desprinde de ideile iudaismului şi cerştinismului, pentru că nu mai sunt „pure”, şi face tranferul de sacralitate de la Ierusalim spre Mecca. Toţi credincioşii sunt nevoiţi să se întoarcă cu faţa spre sanctuarul Kaaba, din Mecca, în timpul rugăciunii. Părăseşte Medina şi cucereşte împreună cu musulmanii Mecca în anul 630, încheindu-se astfel exilul său. Distruge din oraş idolii şi orice urmă a politeismului, instaurând noua religie. Până la moartea sa din 632, multă lume din Peninsula Arabă era convertită. Mahomed se stinge din viaţă la Mecca, după ce a făcut un pelerinaj în oraşul sfânt.


Călătoria în cer

Probabil că cel mai învăluit mister din viaţa profetului Mahomed este cel al „călătoriei în cer”. Musulmanii cred că, în timpul şederii sale la Mecca, Mahomed a fost luat de către îngerul Gabriel la Ierusalim, de unde trece în rai pentru a se întâlni cu Allah. Această călptorie are corespondenţe cu altele similare, însă din Vechiul Testament (Moise şi Daniel). Călătoria profetului este în afara timpului profan (ulciorul răsturnat la plecarea sa în călătorie nu s-a golit de tot atunci când s-a întors), ascensiunea la cer făcundu-se pe o iapă, îndrumaţii fiind de îngerul lui Allah. Mahomed ajunge în cele din urmă în faţa tronului lui Allah, care-i transmite că el este Alesul şi ultimul din profeţii săi, el trebuind să propovăduiască în lume adevărata religie. Se întoarce pe pământ şi, conform ordinului divin, înfăţişează lumii voinţa providenţei.


Concepţia asupra divinităţii

Conceptul fundamental al islamului este unicitatea lui Allah, creatorul lumii şi cel care va judeca lumea la sfârşit: „Tot ce există pe faţa Pământului va dispărea. Dar chipul Dumnezeului tău, Allah, în glorie şi mărire va rămâne”. (Sura 55) Dumnezeu în arabă este numit „Allah”. Etimologia cuvântului nu este excată, cea mai cunoscută teorie fiind aceia că el provine din cuvintele arabe „al” (articol) şi „ilah” (zeitate masculină), rezultând Allah, adică „Dumnezeul”. Musulmanii resping doctrina creştină a Trinităţii, spunând că aceasta este o formă de politeism. În Islam, Dumnezeul iudeilor şi cel al creştinilor se numeşte tot Allah, acest fapt dând universalitate Creatorului. În Coran, Allah este descris ca fiind „Singurul, Eternul, Absolutul”, este inaccesibil şi nu poate fi reprezentat prin imagini.


Coranul şi sunna

Coranul reprezintă pentru musulmani Cartea Sfântă, „cuvântul lui Allah”, transmis de îngerul Gabriel profetului Mohamed, iar prin importanţa şi prin impactul său asupra islamului, această religie a devenit a treia din rândul „popoarelor cărţilor sfinte”, după iudaism şi creştinism. În arabă, „coran” înseamnă „lectură”, „carte ” sau „recitare”. Mahomed învaţă pe de rost cuvintele îngerului Gabriel, pe care mai apoi le dictează tovarăşilor săi, care le scriu pe frunze de curmal, pe bucăţi de piele sau pe omoplaţi de cămilă. După moartea lui Mohamed, califul Otman termină strângerea acestor texte, care vor forma Coranul. Coranul conţine 114 capitole, numite sure, şi sunt alcătuite în total din 6226 de versete. Tot conţinutul este scris în arabă, limba în care profetul a primit mesajul divin. Sunna („obicei” sau „tradiţie” în arabă) este o culegere de texte cuprinzând faptele şi cuvintele profetului Mahomed, adunate de tovarăşii săi. Împreună cu Coranul, Sunna constituie fundamentul religios al oricărui musulman.


Cei cinci stâlpi ai islamului

În islam există cinci îndatoriri fundamentale pe care orice musulman trebuie să le respecte:

- mărturia de credinţă („şahada”) – „Nu există alt Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este slujitorul şi profetul lui” („la illah illa Allah”);

- rugăciunea („salat”) – rugăciunea ritualică ce se efectuează de 5 ori pe zi (în zori, la amiază, la mijlocul după-amiezii, la apusul soarelui şi la lăsarea nopţii) de către orice musulman care a împlinit vârsta de 7 ani. Rugăciunea se poate efectua în particular sau în comun, la moschee. Spaţiul pentru rugăciune este întotdeauna sacralizat, ultilizându-se un covor special, iar faţa credinciosului trebuie să fie neapărat îndreptată spre Mecca. Rugăciunea la moschee este condusă de un „imam” (model, conducător), ceilalţi aşezându-se pe mai multe rânduri în spatele lui, repetându-i cuvinetele şi gesturile;

- milostenia sau pomana legiuită („zakat”) – este un impozit religios şi legal, fiecare individ trebuind să-i ajute pe cei nevoiaşi cu o mică parte din venitul său;

- postul – se referă în special la postul Ramadanului. Acesta este obligatoriu pentru toţi musulmanii peste 14 ani şi ţine o lună. În tot acest timp, credinciosul trebuie să se abţină de la băutură, mâncare şi relaţii sexuale, de când răsare soarele şi până apune. Seara, la ruperea postului, musulmanul se hrăneşte şi se roagă lui Allah;

- pelerinajul („haji”) – cel puţin o dată în viaţă, musulmanul este obligat să viziteze locurile sfinte ale oraşului Mecca. Ultima lună a anului este consacrată acestui pelerinaj. În centrul oraşului Mecca este situată Kaaba, un mic edificiu cubic, cel mai sfânt loc al islamului. După unii, Piatra Neagră pe care o conţine ar fi fost adusă de către Adam din rai şi pecetluită în sanctuar de către Avraam şi fiul său Ismael.

Înainte de pelerinaj, credicniosul trebuie să se îmbrace cu două bucăţi din stofă albă fără cusături. Cel mai important ritual constă în înconjurarea Kaabei de 7 ori, pornind de la Piatra Neagră spre dreapta. Islamul mai are şi alte obligaţii pentru adepţii săi, printre cele mai cunoscute fiind

Jihadul şi anumite interdicţii.

Jihadul înseamnă literal „lupta pentru o cauză dreaptă”, dar se traduce adeseori eronat prin „război sfânt”. Acesta presupune lupta pentru răspândirea religiei islamice şi pentru apărarea acesteia.

Islamul interzice consumul cărnii de porc (considerată impură) şi al jocurilor de noroc etc., dar admite poligamia. Aceasta este totuşi limitată la 4 soţii, cu condiţia de a acea acordul celorlalte neveste şi de a oferi fiecărei aceeaşi ocrotire şi acelaşi nivel de viaţă.


Legea islamică sau şaria

Legea islamică sau şaria este conţinută în textele sacre ale musulmanilor, Coranul şi în sunna. Ea fixează ritualurile credinciosului de la naştere până la moarte, fixând astfel coordonatele sociale ale individului. Şaria nu este aceeaşi în toate ţările sau regiunile unde se practică islamul. Pe de o parte există ţări unde se încearcă adaptarea cerinţelor la realitatea cotidiană, în schimb ce în altele, şaria trebuie respectată cu sfinţenie, astfel aplicându-se pedepse ce pot fi şi de ordin fizic. Oricare ar fi viziunea asupra legii islamice, momentele cheie ale unui credincios rămân aceleaşi oriunde în lume. Băieţii trebuie circumcişi (circumcizie = tăierea prepuţului), iar toţi copii încep educaţia la o şcoală coranică, unde învaţă să citească Coranul. Căsătoria este o ceremonie mai mult religioasă decât familială, iar după moarte, musulmanul este înmormântat cu capul spre Mecca. Printre altele, legea islamică cuprinde şi alte reguli, fiind interzisă consumarea de băuturi alcoolice şi carne animală, dacă nu a fost obţinută după recitarea unei formule ritualice.


Moscheea

Moscheea („masjid”) este locul, edificiul, în care musulmanii se adună, studiază şi se închină lui Allah. Confrom islamului, prima moschee a fost Kaaba, construită de către Avraam din ordinul lui Dumnezeu. Când Mohamed trăia la Mecca, Kaaba era colul în care el şi noii convertiţi mergeau să se roage. Cu timpul, construcţia s-a extins pentru a permite accesul tuturor musulmanilor veniţi în pelerinaj, forma finală datând din 1577.

Moscheele, din punct de vedere arhitectural, au evoluat foarte mult. Primele edificii erau construite sub cerul liber, astăzi însă majoritatea sunt construcţii impunătoare, cu domuri şi minareturi. Clădirea este de obicei decorată cu versete din Coran pictate sau sculptate în piatră, dar fără nici un fel de reprezentare antropomorfizată a lui Allah, el fiind imposibil de ilustrat conform islamului. Intrarea în moschee se face printr-o curte mare, în care se află un bazin unde musulmanul trebuie să se purifice prin spălare înainte de a merge şi a se ruga. De asemenea, el trebuie să se descalţe înainte de a purcede la rugăciune.

Astăzi, moscheele prezintă minareturi, turnuri ce domină prin înălţimea lor. Din aceste turnuri, muezinul cheamă la rugăciune pe musulman de 5 ori pe zi, care se poate ruga oriunde s-ar afla în momentul chemării. Moscheea este locul multor ceremonii religioase, în special rugăciunea de vineri (vineri este zi de rugăciune, dar nu şi de odihnă obligatorie). Ceremoniile sunt conduse de un „imam”, cel ce are grijă de buna desfăşurare a lucrurilor. Islamul nu admite preoţi, precum nici o autoritate centrală care să se pronunţe asupra chestiunilor de credinţă. Cele mai importante 3 moschee sunt: „Masjid al-Haram” (în Mecca), „Masjid al-Nabawi” (în Medina) şi „Masjid al-Aqsa” în Ierusalim, acestea fiind considerate cele mai sfinte trei locuri din lume.


Ramurile islamului

După moartea profetului Mohamed, comunitatea islamică („umma”) se împarte în mai multe orientări. Musulmanii vroiau să decidă cine trebuie să-i urmeze lui Mahomed după moartea sa, acesta trebuind să fie cel mai vrednic dintre credincioşi. Se hotărăşte ca urmaşul să fie Abu Bakr, un fost tovarăş de-al profetului. Acesta devine astfel şeful politic şi religios al comintăţii, numit calif. Urmează Omar, Otman, însă unii consideră că urmaşul trebuie să fie din familia lui Mohamed, de aceea al patrulea calif aste Ali, ginerele său. Totuşi, alţi socotesc că este mult mai important să fi un bun credincios decât rudă a profetului. Profitând de aceste neînţelegeri, Mu’awiyya, guvernatorul Damascului, declanşează un război civil, încheiat prin asasinarea califului Ali în 661. Astfel se constituie cele două mari tendinţe ale lumii islamice:

- suniţii – reprezintă „oamenii comunităţii şi ai tradiţiei” (dina arabul „sunna”), fiind majoritari (85%);

- şiiţii – („partizani” în arabă) ei consideră că urmaşii lui Ali sunt cei mai în măsură să conducă comunitatea musulmană. Aceşltia sunt minoritari, reprezentând circa 15% musulmani. Un curent dezvoltat din şiism este kharigismul („rebelii”), cei mai fanatici dintre toţi urmaşii lui Mohamed.


Sărbătorile islamice

Se întind de-alungul anului în calendarul musulman, diferit de cel al lumii creştine. Acest calendar are ca punct de plecare anul 622 al calendarului creştin, an în care Mahomed a emigrat („hegira”) spre Medina. Printre cele mai importante sărbători se numără:

- „Lailat-al-Qadr” („Noaptea Destinului”) – este celebrată în a 27-a zi a lunii ramadanului, când se crede că Mahomed a primit revelaţia coranică;

- „Id al-Fitr” („Mica Sărbătoare”) – se desfăşoară în ziua următoare terminării postului ramadanului, în care lumea se adună la moschee pentru a se închina lui Allah. Este o sărbătoare a bucuriei, în fiecare casă dăruindu-se daruri şi împărţindu-se prăjituri;

- „Id al-adha” („Marea Sărbătoare”) – numită şi „sărbătoarea jertfelor” sau „sărbătoarea oii”. Se desfăşoară în timpul pelerinajului de la Mecca, celebrat de cei are nu au putut vizita locul sfânt. Constă în jertfirea unei oi, în aminitirea animalului pe care Avraam l-a sacrificat după ce Dumnezeu l-a pus la încercare, cerându-i să-l dea ca jertfă pe fiul său. Avraam a fost oprit în cele din de Dumnezeu după ce acesta a văzut că Avraam făcea întocmai după cum îi poruncise. După tăiere, carnea este împărţită de către cei din familie, care dăruieşte bucăţi şi celor nevoiaşi.


Da, este Islamul Edit

by VLAD PETREANU on 08/01/2015 · 87 COMMENTS
in MEMO
Prima condiţie pentru rezolvarea unei probleme este recunoaşterea ei.


Două lucrări foarte interesante oferă câteva (posibile) explicaţii pentru dificultăţile Islamului de adaptare la prezent, inadecvare din care rezultă sărăcie, frustrare, resentimente şi o permanentă auto-compătimire agresivă.

Prima lucrare (Timur Kuran – The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East) identifică Sharia drept principală cauză a înapoierii economice a lumii islamice. Foarte simplu spus, legea islamică impune un anumit model rigid de viaţă şi relaţii economice, iar acest model a devenit învechit deja în urmă cu sute de ani, la sfârşitul Evului Mediu. Dogma politico-religioasă a Shariei a împiedicat, însă, adaptarea modelului.

În esenţă, afirmă prof. Kuran, dezvoltarea economică în lumea islamică a fost împiedicată de dreptul contractelor, regulile succesiunii, interdicţia cametei (şi a speculaţiilor în interes financiar) şi de pedeapsa capitală pentru apostazie.

- potrivit legii islamice, asocierile de afaceri pot fi denunţate în orice moment de unul dintre parteneri şi nici nu pot continuate în cazul dispariţiei unuia dintre membrii asocierii, caz în care întreaga întreprindere revine celuilalt, fără nimic pentru familia decedatului. Rezultatul acestei reguli a fost că asocieriile au rămas mereu doar temporare; nu s-au format companii cu interese pe termen lung, profitul n-a fost reinvestit şi dezvoltarea economică a fost încetinită. Întotdeauna, totul a trebuit să reînceapă de la zero, cu noi asocieri. Prin comparaţie, în această perioadă tânăra burghezie europeană dezvolta corporaţii bazate pe acumulare de capital şi extindere permanentă, moştenite de la o generaţie la alta, care au împins economiile şi societăţile înainte.

- interzicerea cametei a împiedicat apariţia băncilor şi a instituţiei creditului bancar. Nu a apărut nici contabilitatea standardizată şi nici n-a fost nevoie de o bursă unde să fie tranzacţionate acţiuni. Din nou, economia a stagnat.

- pedeapsa capitală pentru apostazie a împiedicat musulmanii să facă afaceri în sisteme legale nemusulmane sau apelul la justiţia nemusulmană, deci a împiedicat asocierea musulmanilor cu străinii şi importul de idei şi metode noi.

Lumea islamică a adoptat foarte târziu instituţii economice esenţiale pentru dezvoltarea societăţii.

La această înapoiere economică se adaugă dogmele inflexibile impuse de Sharia în domeniul politic, social şi cultural, argumentează politologul Hillel Ofek în excelentul său eseu Why the Arabic world turned away from science.

Sute de ani la rând, lumea arabă a fost în avangarda civilizaţiei. Matematica, astronomia, medicina, sunt domenii profund influenţate de arabi, până prin secolul al XII-lea. După aceea, s-a întâmplat ceva iar izvoarele ştiinţei au secat. “Azi, sunt uscate ca deşertul”, afirmă Hillel Ofek, care adaugă următoarele statistici în sprijinul constatării:

- în lumea musulmană sunt 9 cercetători, ingineri sau tehnicieni la mia de locuitori. Media mondială este de 41.

- 46 de ţări musulmane contribuie cu numai 1% la literatura ştiinţifică mondială, tot atât cât Spania şi India împreună.

- arabii reprezintă 5% din populaţia mondială, dar publică doar 1,1% din cărţile lumii.

- în Spania sunt traduse anual mai multe cărţi decât au fost traduse în toată lumea arabă în ultima mie de ani.

- un studiu realizat în 1989 a constatat că în SUA fuseseră publicate, numai într-un an, 10.481 de articole ştiinţifice, în timp ce, în aceeaşi perioadă, în toată lumea arabă fuseseră publicate numai 4.

- în 2002, revista Nature a examinat nivelul ştiinţific din lumea arabă, reuşind să identifice numai 3 domenii în care aceasta excelează: desalinizare, şoimărit şi… reproducerea cămilelor.

Înapoierea în domeniul cercetării ştiinţifice este determinată, în profunzime, de refuzul dogmatic al Islamului de a accepta raţionalismul, întrebările esenţiale, verificarea teoriilor prin încercare şi eroare, afirmă autorul eseului. Această situaţie afectează profund şi evoluţia societăţilor din lumea musulmană.

Ce s-a întâmplat, când şi-a pierdut Islamul busola?

În eseul său, Hillel Ofek vorbeşte despre influxul şi influenţa iniţială a culturii elenistice în lumea arabă prin traducerea masivă a lucrărilor filosofilor şi autorilor antici greci, în timpul Califatului Abassid (între 750-1248, când dinastia a fost distrusă de invazia mongolă). Sunt multe motive practice şi politice pentru care Califatul a fost atât de interesat de cultura elenistică, rezultatul fiind însămânţarea spirituală a societăţii cu noi idei provocatoare, care au permis avansuri intelectuale excepţionale – Epoca de Aur a Islamului.

Dar o dispută politică privind legitimitatea unuia dintre califi, care susţinea elenizarea, a facilitat apariţia şi creşterea în influenţă a unei mişcări anti-filosofice, anti-raţionaliste în rândul musulmanilor sunniţi: Ash’ari.

…osificarea s-a extins în toate domeniile – politic, juridic, social, mai ales din cauza faptului că Islamul este o religie care nu face distincţia între public şi privat…
Ash’ariţii afirmau că Allah şi Coranul erau simultani, şi ca atare de necontestat, nici unul, nici celălalt. Ocazionalismul era ideea fundamentală a doctrinei lor, şi nu raţionalismul – cu alte cuvinte, ash’ariţii afirmau că totul, în jur, este voinţa Domnului şi că Domnul este singura cauză pentru tot ce se întâmplă. În consecinţă, faptul că foamea urmează lipsei de mâncare şi căldura urmează focului nu este decât o expresie a voinţei lui Allah, iar mâine s-ar putea, tot atât de bine, ca focul să radieze frig iar mâncarea să genereze foame, dacă aşa vrea Allah. A-l supune pe Allah întrebărilor şi a căuta raţiune în fenomenele din jur este erezie, afirmau ash’ariţii, deoarece Allah este mai presus de raţiune, necesitate şi cauză şi efect. Ţi se-nnoadă mintea, nu?

Ash’ariţii au câştigat. În 885, devenise deja o crimă capitală copierea cărţilor de filosofie. În următoarele două secole, dez-elenizarea culturii arabe era completă. Din Islam au dispărut întrebările fundamentale, judecăţile independente şi raţiunea. Această moştenire s-a păstrat peste secole – chiar şi azi, de exemplu, un lider taliban poate declara cu toată seriozitatea că “educaţia vestică este păcătoasă deoarece afirmă că evaporarea apei şi transformarea ei în ploaie este efectul soarelui, pe când noi ştim că este numai voinţa Domnului”.

Osificarea s-a extins în toate domeniile – politic, juridic, social, mai ales din cauza faptului că Islamul este o religie care nu face distincţia între public şi privat – spre deosebire de creştinism, de pildă, Islamul reglementează în materia guvernării, în cea economică şi juridică şi chiar şi în domeniul vieţii private. De ce? Pentru că “în timp ce Iisus Hristos a fost un nepoftit şi un contestatar al statului iar creştinismul n-a devenit religie oficială decât la sute de ani după moartea sa, Mahomed a fost nu doar un profet, ci şi un judecător suprem şi un lider politic care a cucerit şi apoi a guvernat comunitatea religioasă pe care a creat-o”. Islamul n-a fost niciodată subordonat politicii – a fost politica, şi tot ce-l defineşte nu este reformabil şi nici modernizabil pentru că, aşa cum am văzut mai sus, ar însemna ca Allah însuşi să fie pus sub semnul întrebării. De aceea prind atât de greu în lumea islamică (sau deloc) drepturi universale şi principii fundamentale precum egalitatea între sexe, domnia legii, drepturile civile, statul de drept, în esenţă, pentru că ele nu sunt postulate în Coran şi nici în Hadith. Aşa cum a demonstrat Attaturk, modernizarea unei societăţi musulmane poate avea loc doar în condiţiile secularizării – dar lumea arabă şi musulmanii Orientului Mijlociu nu par deloc înclinaţi spre această eventualitate (ca să nu mai vorbim de faptul că însăşi Turcia revine în ultimii ani spre islamism, probabil descurajată de rezervele europenilor faţă de ea).

“Declinul Islamului şi creşterea creştinătăţii a fost şi rămâne o evoluţie profund umilitoare pentru musulmani”, afirmă Hillel Ofek, deoarece Islamul îşi leagă puterea politică de o religie pe care o consideră superioară tuturor celorlalte. Cum ar putea reveni la un rol conducător în lume, la fel ca în Epoca de Aur a Califatului Abbasid? Tentativele de secularizare şi democratizare n-au fost bine primite în lumea musulmană şi nici n-au funcţionat. De aici contra-reacţia nostalgică a “întoarcerii la trecutul pur şi virtuos al începutului Islamului”, care se traduce pe alocuri în excesele de neînţeles ale talibanilor sau, mai nou, ale miliţiilor ISIS, care impun forme medievale ale Sharia, cu lapidări, decapitări şi amputări în public.

Şi, probabil, de aici şi imposibilitatea unora dintre musulmanii europeni de a se adapta la normele civilizaţiei Europei – şi acţiunile lor barbare. Nu e vorba despre şomaj şi nici despre sărăcie (a unora dintre musulmanii din Europa, nu a ţărilor din care provin) – şomaj şi sărăcie sunt şi în Zăbrăuţi, şi maximul de teroare acolo este nunta în parcare – ci despre o falie profundă între două modele de civilizaţie.

Falia aceasta nu se va închide prea curând.

UPDATE: citiţi şi The Blame for the Charlie Hebdo Murders, din The New Yorker.

Tagged as: atentate, Islam, religie

  8942 2 237
{ 80 comments… read them below or add one }
1 Gabriel Marinescu January 8, 2015 at 14:09
Intotdeauna aparentele insala!Si in cazul JFK crima era savarsita de un cetatean american,si in cazul Papei Ioan Paul al II-lea de un turc si acum la Paris crimele teroriste de musulmani…nu vi se par coincidente de…”STIL”?In cazul JFK rusii au pierdut meciul”capului de pod nuclear”din Cuba;in al doilea cu Papa Ioan Paul al II-lea rusii pierdusera imperiul comunist datorita prelatului de origine poloneze;iar in ultimul caz sunt disperati de scaderea pretului petrolului!In toate cazurile au fost motivatii geopolitice in care Moscova pierduse niste”meciuri”cu Occidentul si s-a razbunat savarsind toate aceste grozavii cu mana altuia,nu cu agentii rusi!Si in toate cazurile au fost folositi idioti frustrati dornici de a se razbuna pe societatea care nu le”deschidea usile”spre marire si glorie,acesta fiind portretul robot standard in recrutarea lor de catre psihologi care-i”prelucreaza”spalandu-le creierii si de putinul avut.Toti fara exceptie sunt idioti sau semiidioti dar usor de starnit,provocat.Acum disperarea lui Putin vizeaza nici mai mult nici mai putin imvrajbirea Lumii Occidentale cu Islamul si in special cu Arabia Saudita care sustine cresterea cantitatii de petrol care a dus la continua scadere a pretului acestuia,iar Rusiei ii este necesar un pret in jurul a 100$ cel putin per baril!In cazul de fata a fost aleasa Franta pentru a fi lovita din 2 cauze:1)-au cea mai mare comunitate musulmana din Europa Occidentala;2)-au cea mai sustinuta “dreapta”politica xenofoba care doreste iesirea din UE,deci spargerea acestei europene ce deranjaza puternic Moscova in propriile interese! Vina reusitei actuluii terorist in sine este in primul rand a serviciilor de contraspionaj ce nu reusesc sa prinda si sa dejoace aceste atentate organizate de KGB(FSB)!

 52 74 Rate This
REPLY

2 rococo January 8, 2015 at 15:31
Bai, am citit la opinii despre trebusoara asta de mi-a iesit pe nas.
ale francezilor, ale americanilor, ale nemtilor, ale italienilor, etc…
Si desigur astea bastinase..

Numai la noi la romanasi, gasesc mintilea astea luminate, fii ploii astia care stiu ei e ca “rusii e de vina” :)
Sunt cei mai simpatici, de departe….

 64 34 Rate This
REPLY
3 Gabriel Marinescu January 8, 2015 at 20:07
Cel putin afirmatiile mele au fost insotite cu argumente,cu asemanari cu alte cazuri ce seamana cu ce s-a intamplat acum,cei ce ma combat o fac cu un misto demn de Gara de Nord fara nici un argument,doar o mahala tiganeasca-cocolareasca in care dupa parerea lor cel mai important e sa stii sa invarti mistocareala,nu sa aduci argumente.

 36 28 Rate This
REPLY
4 rococo January 8, 2015 at 20:39
bai, imi pare extrem de rau ca te-am ofensat..pe mine, cel putin, m-a platit Rogozin sa postez pe-aici, m-am lasat orbit si n-am vazut in schimb stralucirea argumentatiei tale

 32 35 Rate This
REPLY
5 Mihaitha January 9, 2015 at 16:59
Hai sa iti dau eu un argument: succesiunea nu implica cauzalitate. Faptul ca JFK, Ioan Paul al II-lea si Charlie Hebdo au fost atacati in contextul unor probleme de natura geopolitica ce afectau Rusia, nu determina automat implicarea Rusiei in desfasurarea lor, directa sau indirecta. Exista un nume pentru genul asta de rationament, ii zice “teoria conspiratiei”.

 28 4 Rate This
REPLY
6 LUCID January 9, 2015 at 18:33
Asa e, Grabriela Marinescu, afirmatiile tale au fost insotite de argumente. Argumente cat se poate de cretine dar, ce-i drept, argumente.

 16 8 Rate This
REPLY
7 beyaz January 8, 2015 at 17:57
asta e de departe cea mai mare ineptie pe care am auzit-o. vlad ti-a prezentat mai sus istoria islamului si tie ti-a dat ca ‘rusii e de vina’… pe buneee?!?!?!!?
ia frate o carte, citeste niste istorie, afla putin despre islam si mentalitatea orientului mijlociu. vezi tu, ganditul asta nu e pentru oricine…

 30 24 Rate This
REPLY
8 Macovei January 9, 2015 at 10:35
Foarte bună și pertinentă incursiunea avută. Nu trebuie să fii dezamăgit de unele comentarii deoarece mulți dintre contemporani au fost educați să primească informațiile într-un mod vegetativ. E mult mai ușor să stai în fața televizorului, în detrimentul unei cărți sau a unor lucrări bine documentate. Pe lângă cele două evenimente amintite, eu aș mai completa lista cu unul care a făcut istorie și a mutat centrul de putere în Orient. Celebrele atacuri de la 11 septembrie, care nu au făcut altceva decât să concentreze o mare cantitate de armament și tehnică de luptă într-o zonă greu controlabilă la acea perioadă.
Osama Bin Laden, nu a fost altcineva decât omul crescut și ”educat” de către CIA. Prin care intra armament în Afganistan, atât de necesar în războiul cu Rusia care a durat mai bine de 20 de ani. Tot aceste servicii l-au sprijinit în luarea puterii și impunerii regimului taliban în zonă.
Oare nu vi se pare suspect că după 5 ani acest regim și acestă țară este găsită vinovată pentru aceste atacuri?
Se spune că au fost deturnate simultan 7 avioane de pasageri, din care publicității și dezbătute au fost numai 3. În primul rând nu există nicio înregistrare video cu avionul care lovește primul turn. Se crede că acesta a fost lovit cu o rachetă militară și toate dispozitivele din zonă au fost bruiate.
Modul de lovire a fost gândit în așa fel încât să arde ultimele etaje, în care la acel moment nu prea era lume la serviciu, dar încărcătura de explozibil în primul caz și cantitatea de kerosen în al doilea caz a făcut ca structura turnurilor să cedeze. Ulterior s-a dovedit că nici constructorii nu au respectat în totalitate recomandările planul de construcție. Numărul victimelor a fost mult mai mare decât se așteptau. Pe acest fond s-a creat isteria privind terorismul, lupta împotriva lui și la scurt timp a fost declanșată Operația Enduring Freedom.
În concluzie ” atacurile teroriste” nu sunt altceva decât decizii politice luate pentru a face opinia publică să fie în asentimentul deciziilor viitoare.
Pe viitor voi reveni cu noi completări aici
http://valeriumacovei.ro/wp/

 7 17 Rate This
REPLY
9 Marian January 9, 2015 at 15:12
Raxboiul petrolului loveste in mai multe parti si in principiu are rol combaterea exploatarii SUA din sisturi bituminoase pt ca arabii incepusera sa piarda din piata, altfel pierdeau controlul. Pe alnga asta, scaderea pretului la titei + alte semne, prevestesc o criza economica mondiala fara precedent, cea din 2008 a fost floare la ureche. In primavara va fi incepe…
Dupa ultimele valuri propagandiste Anglia ar fi prima care doreste sa iasa din UE, urmata de Grecia…Franta e inca la carma Bruxellului. Franta de asemenea la sfarsitul lui decembrie a sustinut pacea in Ucraiana fiind gata sa renunte la masurile pt sanctionarea Rusiei, care nu au nici un efect. Rusia a mai supravietuit crizelor.
Cat despre atentat, follow the money, o sa vedem in curand daca e diversiune si cine a beneficiat de el.

 2 5 Rate This
REPLY
10 Paul January 8, 2015 at 14:27
Interesante referinte, mersi pentru trimiteri la carti. Clar religia (nu cartea fundamentala, nu credinta, ci dogmatica impusa de cler) are un impact major asupra dezvoltarii societatii. Tot in diferentele dogmatice rezida si diferentele majore de dezvoltare dintre – de exemplu – lumea ortodoxa si lumea protestanta. Intre lumea protestanta si islam diferenta e de domeniul SF-ului, e o gaura neagra intre ele. De aici va veni si urmatoarea radicalizare. History repeating…

 19 3 Rate This
REPLY

11 shutdown January 8, 2015 at 14:38
Mi-a placut foarte mult ce am citit.

 26 0 Rate This
REPLY

12 ipo January 8, 2015 at 15:40
Cum spuneam eu ieri nu mai stiu pe unde, a avut dreptate Samuel Huntington, conflictele secolului 21 nu vor fi intre sisteme de oragnizare politica, ci se va reveni la conflictele intre natiuni, urmare a modelelor diferite de civilizatie. Nu o sa o lalai prea mult, dar pentru detalii de citit The Clash of Civilizations. Si, pentru o idee legata de modul in care religia afecteaza comportamentul economic al societatilor ar fi bun si un Max Weber, Etica protestanta si spiritul capitalismului.

 16 0 Rate This
REPLY

 13 Sebastian Mihail January 8, 2015 at 15:43
Excelent articol!

 9 1 Rate This
REPLY

14 Cosminos January 8, 2015 at 15:51
http://www.thereligionofpeace.com/pages/opinion-polls.htm

83% of Pakistanis support stoning adulterers
78% of Pakistanis support killing apostates
One third of British Muslims believe anyone who leaves Islam should be killed
86% of Jordanian Muslims support the death penalty for leaving Islam
etc.

 19 0 Rate This
REPLY

 15 Mihai Papuc January 8, 2015 at 19:08
Ca să fie cât de cât relevante pentru a trage o concluzie despre religia islamică, ar trebui să avem o comparație și cu țări predominant creștine, de exemplu. Sau luați sondaje de opinie din Israel cu privire la ce le doresc evreii palestinienilor. Altfel, este doar propagandă – niște adevăruri prezentate în afara contextului.

 5 25 Rate This
REPLY
16 Paco January 9, 2015 at 13:14
1. Comentariul tau ar avea relevanta daca ai pune intrebarea in “Palestina”/ Gaza ce le doresc israelitilor, totodata si in Israel (cum spusesi). Aici este vorba de doua state aflate in razboi si nu poll in randul populatiei asupra drepturilor fundamentale ale omului. De ex. ar fi relevant sa compari cati din Romania ar raspunde ca trebuie suprimat/ omorat cel care isi schimba religia si cati in tarile islamice?
2. urmareste documentarul lui Sam Harris.
https://www.youtube.com/watch?v=HX-UPcrejHc
3. daca vorbesti de ramanere in cadrul contextuli, ce legatura are conflictul Israel-Palestina/lumea araba cu Religia-Islamul in sine?

 7 0 Rate This
REPLY
 17 Daniel A. January 8, 2015 at 16:00
Extraordinar articolul. Ce credeți despre ce spunea John Perkins în Confesiunile unui asasin economic, și anume că al treilea război mondial va fi între creștini și musulmani? Dar despre întreaga carte?

 13 3 Rate This
REPLY

18 Remus January 8, 2015 at 16:09
Stai putin, okay, au franat evolutia stiintei samd, dar ce treaba are asta cu faptul ca doi lunatici decid sa omoare niste jurnalisti in numele religiei? Sunt destui tampiti si prin tari civilizate, chiar si-n State din cand in cand mai pune unul mana pe arma si impusca pe cine ii iese in cale pentru tot felul de motive.

Ca sa nu vorbesc de micile incursiuni facute de noi crestinii civilizati timp de atatea sute de ani prin curtile lor, de fiecare data cu ganduri pasnice, fireste.

E destul de simplist sa spui ca Islamul e de vina si ai terminat problema, dar sunt o gramada de secte si intre unele- alawiti si wahhabiti- sunt diferente ca de la cer la pamant. Iar wahhabitii sunt paradoxal, cei mai intoleranti si fanatici, desi sunt civilizati la suprafata (cazul Qatar).

E ca si cum ai spune ca ortodocsii sunt vinovati pentru Cruciade, doar pentru ca sunt crestini.

Fundamentalismul este de vina, de orice culoare ar fi el, cele mai mari crime le-au facut uneori oameni foarte educati, civilizati si manierati (vezi Revolutia franceza).

 28 21 Rate This
REPLY

19 cheddar January 9, 2015 at 08:33
tu iti dai seama ca acele mici excursii s-au intamplat la vreo 300 de ani dupa ce marabii erau infranti la Tour Poitiers de catre Charles martel? Ia uita-te matale pe o harta si vezi unde e Tours- e in nordul Frantei.
Pentru idioti: in anul 732 Arabii erau in nordul Frantei. Cum credeti voi ca au ajuns acolo?

 9 5 Rate This
REPLY
20 mihai January 9, 2015 at 10:26
Ca un idiot vin si întreb, Tours sau Poitiers ?

 4 4 Rate This
REPLY
 21 Vagabond January 8, 2015 at 16:14
In valul de vome speculative revărsat de “jurnaliștii de opinie” din România, cei mai mulți doar niște necrofili înfumurați, ignoranți și superficiali care se masturbează toată ziua pe facebook și produc slobozuri radicale, niște ”attention whores”, articolul acesta e ca o gură de aer curat.
Am șters azi trei sferturi dintre sursele din care mă informam, ca să compensez greața resimțită și să îmi salvez timpul, pe de altă parte mi s-a confirmat din nou că acest blog e unul dintre puținele care chiar merită citite.

 30 4 Rate This
REPLY

 22 Vagabond January 8, 2015 at 16:28
Sau necrofagi, ambele merg.

 6 0 Rate This
REPLY
23 DanC January 8, 2015 at 16:39
Aliluia! In sfarsit un text in romana care arata clar cine-i “the elephant in the room”!

Da, problema e Islamul in forma care este astazi. Bazat pe Koran care e considerat de ei de origine divina, imuabila, 100% adevarat. Daca scrie acolo sa tai capete, sa omori cu pietre, ei – e adevarat dupa ei! Si ce-i foarte nasol e ca baietii nu au de gind sa scoata nimic din text, e bineinteles pacat mortal.

Scrie de ex ca pamintul e plat sau ca se invirte in jurul lunii. Daca intrebi orice “specialist” musulman, o sa-ti spuna: cu siguranta, in clipa aia da!, pamintul a fost plat si da, s-a invirtit in jurul lunii! :)
Baietii zic ca numai cu vointa lui Allah 2+2=4, cu “Allah willing” 2+2 poa’ sa faca si 5.

Si toti politicienii de calibru se dau de ceasu’ mortii condamnind atacurile, si da-i si lupta cu “Je Suis Charlie”. Bai tata, luati si numiti clar problema! E ideologia, e Islamul. Nu ca toate religiile sint la fel, asta e un bullshit de tot risul. Citi teroristi crestini ati vazut? Dar teroristi evrei? Deci barbarii astia urla Allahu Akbar, zic ca l-au razbunat pe Mohamed, iar tot Vestul zice “Nup! Tre sa fie altceva, numai niste radicali care cine stie ce i-a determinat, (nu Islamul!, Doamne fereste) au putut sa faca asa ceva”.

Apoi ipocrizie cit cuprinde. Toti cu Pentru! libertatea de expresie etc, dar nu prea indrazneste nimeni sa tipareasca exact ce i-a suparat pe criminalii aia.

 30 9 Rate This
REPLY

24 Remus January 8, 2015 at 17:47
Teroristi crestini? Nuuu, asa ceva nu se exista… http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_terrorism

 4 14 Rate This
REPLY
25 DanC January 8, 2015 at 18:26
Remus, cite atentate musulmane si cite crestine au fost in secolul asta, 21? Citi boi au omorit urlind “Allahu Akbar” si citi strigind chestii din Biblie?

 21 4 Rate This
REPLY
 26 Mihai Papuc January 8, 2015 at 19:11
Câte țări musulmane au cotropit țări musulmane în secolul ăsta, 21?

 4 13 Rate This
REPLY
27 bugsy January 8, 2015 at 20:37
Iraq vs Iran, anii ’80. Nu te mai rupe in figuri PC!

 7 5 Rate This
REPLY
28 rococo January 8, 2015 at 20:46
cica anii ’80 au fost in secolul 20.. umbla o vorba..

 6 4 Rate This
REPLY
29 bugsy January 8, 2015 at 21:15
ok, sec 20. fericit?

 6 3 Rate This
REPLY
30 Remus January 8, 2015 at 19:17
Iti spun ceva acronime precum IRA, UDA, ETA, RAF, KKK? Au fost niste comitete de baieti de salon, primii chiar foarte evlaviosi, mergeau saptamanal la slujba de duminica, aveau ei o mica disputa cu protestantii, dar nimeni nu e perfect.

 20 6 Rate This
REPLY
31 rococo January 8, 2015 at 18:30
Flacau, putina apa rece, ca te infierbantasi..

Crestinismul asta al tau a avut si el perioadele lui de glorie. Pe langa Inchizitia secolului 15, baietii astia cu Kalasnikoave sunt apa de ploaie.

Islamul e mai tinerel cu vreo 800 de ani, putem estima grosso modo ca se afla la varsta evului mediu crestin.Adica inca omoara.

Si in numele Feng Shuiului se omora acum aproape 4000 de ani, cand era o religie tanara. Acum e o problema de unde pui vaza si in ce colt fotoliul..

 32 6 Rate This
REPLY
32 Florin January 8, 2015 at 16:57
Articol bun…
Dar daca a fost A False Flag?
The Siege, 1998 parca, Bruce Willis si
Denzel Washington, cautati pe imdb.
Teoria conspiratiei…

 3 7 Rate This
REPLY

33 Clamshell January 8, 2015 at 19:06
Chiar la asta m-am gandit si eu. Cei doi atacatori pareau foarte bine pregatiti: stiau ora la care trebuiau sa intervina, erau imbracati, camuflati si inarmati ca pentru un asalt militar, aveau (dupa parerea mea) o tinta foarte buna cu o arma automata(vezi poza cu parbrizul gaurit al masinii de politie). Intr-unul din filmele aparute pe internet cel care se urca in dreapta nu uita sa adune un pantof cazut din masina. Mi-au lasat impresia ca sunt profesionisti.
Ori dupa toate astea parca-mi vine greu a crede ca si-au uitat/pierdut cartile de identitate in masina abandonata…
Si da, stiu, suna a teoria conspiratiei dar asta mi-a atras mie atentia.

 15 5 Rate This
REPLY
34 Paulaner January 8, 2015 at 18:18
Aplicam teoria ta si la judetul Tulcea, nici aia nu au de niciunele acolo, cateodata o duc mai rau ca lumea araba. Ma intreb pe unde stau extremistii din Tulcea. Daca i-am ataca un pic, oare ce or zice peste 20 de ani?

 4 5 Rate This
REPLY

 35 Hary January 8, 2015 at 18:36
“A-l supune pe Allah întrebărilor şi a căuta raţiune în fenomenele din jur este erezie, afirmau ash’ariţii, deoarece Allah este mai presus de raţiune, necesitate şi cauză şi efect. Ţi se-nnoadă mintea, nu?”

Nu mi se inoada mintea deloc. Si in crestinism e la fel.
Despre acest lucru este vorba si in dogmele crestin ortodoxe. Lumea fizica in care traim, adica lumea determinista, spatio-temporala este creatia lui Dumnezeu. Care sta deasupra acestei lumi. Dincolo de lumea spatio-temporala, guverneaza Dumnezeu.
Incercarea de a intelege creatia si insusi pe Dumnezeu este erezie, este pacatul suprem. Alungarea din paradis a lui Adam si Eva, a fost urmarea caderii in pacat de Adam, care muscat din fructul cunoasterii, ispitit fiind de diavol care i-a promis ca astfel va putea deveni la fel ca Dumnezeu.
Diferenta este ca la noi, crestinismul a pierdut puterea politica si economica, asta pentru ca biblia pana la urma este un set de reguli pentru mantuirea sufletelor, in timp ce Coranul este un set de reguli politice, sociale, economice si chiar baza constitutiei, reguli care trebuiesc respectate, daca doresti sa ajungi in imparatia lui Allah, in rai.

Daca vrei asa, Coranul este evolutia bibliei, pentru ca aduce completari…:))

In rest, religia musulmana si cea crestina sunt in esenta acelasi lucru.

 30 12 Rate This
REPLY

36 gabi January 8, 2015 at 22:26
Hary, nu stii nimic despre crestinism. Mai bine ramai la bere..

 4 6 Rate This
REPLY
37 Bucur January 8, 2015 at 23:05
Intrebari: Fructul cunoasterii era in pom? Dar sarpele? Daca da, ce cauta acolo? (ati vazut vreodata un sarpe in pom?)

 2 2 Rate This
REPLY
38 June January 8, 2015 at 23:13
Harry, intelegi foarte bine natura religiilor. Ramai la bere ca vin si eu… :)

 5 3 Rate This
REPLY
 39 Hary January 9, 2015 at 17:47
June, esti binevenit/a. Uite pe aici dau berea, ia vezi pe reactii punct ro.

 0 2 Rate This
REPLY
 40 Hary January 9, 2015 at 17:46
Bucur, fructul cunoasterii era un curmal. Si da, unii serpi vaneaza in pom, chit ca curmalul este mai degraba o tufa. Cel putin unele specii de curmal.

 1 0 Rate This
REPLY
41 CID January 8, 2015 at 18:44
Care sunt cele mai sarace si mai inapoiate tari “crestine” ? Tarile “ortodoxe”.Care sunt cele mai dezvolatete tari “crestine” ? Tarile “luterane”.
Peste tot unde cineva sau un grup au hotarat ca asa e bine,cum zic ei s-a dus totul de rapa.
Cati “crestini” stiu ca exista peste 20 de evanghelii,dar pe la 180 un episcop,Irineus,a hotarat sa ramana numai 4 ? Si au fost destui epicopi care au fost impotriva.Despre razboaiele ortodoxilor contra ortodoxi in Imperiul Bizantin si cruzimile infaptuite atunci se stie inca prea putin si daca nu ai treaba prin facultatea de istorie s-ar putea sa nu afli niciodata.

 24 1 Rate This
REPLY

 42 Hary January 8, 2015 at 19:31
Vezi tu, daca privesti din perspectiva crestina as zice ca te-nseli. Pentru ca din punct de vedere al credintei si dogmelor crestine, luteranii sunt mai departe de sensul si scopul credintei, decat ortodoxii. Decadenta spirituala in randul tarilor crestine bogate este mult mai mare, decat in randul celor sarace material. Si nu este intamplator acest lucru.

Daca te raportezi la valorile occidentale, ale societatii de consum, asa este, cum zici. Dar asta se intampla pentru ca crestinismul a pierdut enorm de mult teren, chiar daca s-au tot reformat si adaptat in timp bisericile sau tocmai pentru ca s-au reformat au pierdut esenta credintei.

In bisericile crestine luterane, este mai multa ipocrizie si falsitate decat in cele ortodoxe. Scopul nu mai este mantuirea sufletelor ci afacerea cu educatia valorilor crestine cum ar fi iubire, empatie, intr-ajutorare si dreptate sociala
In ortodoxism inca se insista pe salvarea omului si intoarcerea sa in paradis, alaturi de Dumnezeu. Adica inca se mai crede cu adevarat.
Daca este sa privim insa din punct de vedere al organizarii si functionarii bisericilor, in mod evident catolicii si protestantii de orice fel, stau mult mai bine.

Asta pentru ca sistemul si cadrul de gandire religios (crestinismul la noi) se bate cap in cap cu cel stiintific, politico-social si economic. Un sistem apartine de Dumnezeu, celelalte sunt ale diavolului. Simple as that.

 7 22 Rate This
REPLY
43 Bucur January 8, 2015 at 23:07
Daca tu crezi ca e vreo intoarcere in Paradis cu coruptie si hotie cat incape si cu excremente de caini pe strazi, eu cred ca te inseli.

 9 3 Rate This
REPLY
 44 Hary January 9, 2015 at 18:20
Bucur, excremente de caini pe strazi?
Sa fie oare asta motivul pentru care nu este posibila mantuirea sufletelor ortodoxe? wtf? :))

 2 4 Rate This
REPLY
45 Paul January 9, 2015 at 10:22
Eu cred ca Luther nu au protestat impotriva valorilor fundamentale ale crestinismului, ci tocmai impotriva indepartarii clerului de la Roma de aceste valori. Cu aproape 300 de ani inaintea lui, Dante Alighieri a protestat exact impotriva obiceiurilor mercantile ale papilor si a fost excomunicat (O Simon mago, o miseri seguaci che le cose di Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avolterate[…]).

Deci nu protestantii s-au indepartat de fundament, ci clerul catolic din acea vreme. Clerul ortodox din vremurile noastre cum ti se pare? Dar clerul musulman?

 10 1 Rate This
REPLY
 46 Hary January 9, 2015 at 18:13
Paul, separarea de Roma a avut mai degraba motive politice, cum ar fi strategia de manipulare a maselor.
Biserica catolica a vrut sa lase dobitocimea in umbra, Luther a dorit raspandirea bibliei in fiecare casa.
Ca urmare popularizarii sfintei scripturi, in varianta interpretata de Luther, biserica protestanta a facut mult mai multe compromisuri la cererea publicului, decat cea catolica. Adica s-a indepartat mai mult de esenta.

Singura confesiune crestina deloc “reformata” este cea ortodoxa. Prin urmare este si cea mai autentica dintre toate…

Problema la noi nu sunt dogmele ortodoxe, ci sistemul putred si corupt din cadrul BOR, care este din pacate o oglinda perfecta a oricarui sistem administrativ romanesc din politica, educatie sau sanatate.
Ar cam trebui o reforma institutionala in cadrul BOR. Altfel biserica isi pierde credibilitatea de tot.

 4 2 Rate This
REPLY
47 Tudor January 8, 2015 at 19:11
Bon, acuma stiu si eu cauzele decaderii culturale a Islamului, care a fost punctata in aceasta prezentare a lui DeGrasse Tyson:

https://www.youtube.com/watch?v=epLhaGGjfRw

 5 0 Rate This
REPLY

 48 calin January 9, 2015 at 10:46
Am urmărit şi eu video-ul şi argumentaţia lui Neil DeGrasse Tyson şi dacă aprofundezi problema vei vedea că explicaţia lui aşa cum explicaţia din textul blog-ului de mai sus e simplistă. Tyson pune toată decăderea Islamului în cârca unui fatalism filozofic adus de Al Ghazali. Petreanu de asemenea ne lasă în ceaţă cu privire la motivele decăderii ( “După aceea, s-a întâmplat ceva iar izvoarele ştiinţei au secat”). Ce este acel ceva?

De cele mai multe ori noi preferăm soluţiile simple, cele care nu ne implică pe noi, ne lasă cu “mâinile curate”. În realitate însă, decăderea după Epoca de Aur islamică a început exact în perioada Cruciadelor şi civilizaţia vestică a avut încă de atunci o contribuţie majoră în radicalizarea Islamului.

surse:
http://thedailybanter.com/2010/08/neil-degrasse-tyson-and-the-myth-of-islamic-anti-science/

 1 7 Rate This
REPLY
 49 Vlad Petreanu January 9, 2015 at 11:29
Pai scrie mai jos ce s-a intamplat, Calin, imediat dupa intrebare. Da-i-nainte si citeste tot! :)

 10 0 Rate This
REPLY
50 Cosmin January 8, 2015 at 19:16
problema e a lor, a musulmanilor
daca vor sa coexiste in europa e datoria lor sa-si rezolve problema extremismului
fata de americani, europeni au o istorie destul de neagra in a rezolva situatii de genul asta si nu-mi doresc o repetare a scenariului din anii ’30-40
nici nu stii cum ajungi din om neom

 4 0 Rate This
REPLY

 51 Mihai Papuc January 8, 2015 at 19:24
“The danger of this mistaken view of “the link between belief and action” is that it makes it that much more difficult to counter religious violence. When we condemn an entire community of faith for sharing certain beliefs with extremists in their community, we end up alienating the very people who are best positioned to counter such extremism in the first place.” Sursa: http://edition.cnn.com/2014/10/26/opinion/aslan-islam-doesnt-cause-terrorism/

 4 8 Rate This
REPLY

52 DanC January 8, 2015 at 19:53
@Mihai: N-ai inteles. Importanta relatiei belief-action e nula in cazul Islamului. In Coran iti spune in mod clar “du-te si omoara necredinciosi”. E o cerinta, reamintesc: 100% din cartea lor trebuie luat ca adevar. Daca pretinzi ca esti musulman, trebe musai sa pui mina pe iatagan si sa… Slava Domnului ca si musulmanii sint oameni ca noi toti si nu iau in serios toti toate aberatiile din carte.

Si daca astia de la CNN tot amintesc de Ayaan Hirsi Ali, uite un link mai vechi cu un interviu scurt luat de un idiot cucoanei asteia:

http://youtu.be/08EYqwyns-k?t=2m37s

A zis la urma: “I lived in countries that had no democracy… so I don’t find myself in the same luxury as you do. You grew up in freedom, and you can spit on freedom because you don’t know what it is not to have freedom.”

Ayaan Hirsi Ali e o somitate in domeniu, am citit cartile ei. CNN sint niste mizerabili (nu indraznesc sa tipareasca desenele astea cu Mahomed, dar “Piss Christ” e ok):

http://www.breitbart.com/big-journalism/2015/01/07/cnn-policy-charlie-hebdo-muhammad-cartoons-forbidden-piss-christ-okay/

 7 3 Rate This
REPLY
53 CG January 8, 2015 at 20:13
“When we condemn an entire community of faith for sharing certain beliefs with extremists in their community, we end up alienating the very people who are best positioned to counter such extremism in the first place.” ….and yet they NEVER do!

 4 1 Rate This
REPLY
 54 Mihai Papuc January 8, 2015 at 20:09
Și recenzia a unei cărți din 2009:

“Fără a căuta să disculpe sau să nege contribuţia convingerilor religioase şi a unor instituţii religioase în apariţia sau exacerbarea violenţei, autorul arată că mitul violenţei religioase contribuie subtanţial la mascarea sau relativizarea violenţei seculare. De asemenea, prin argumentaţia solidă şi prin critica unor lucrări de referinţă, este evidenţiat faptul că acest mit ocupă un loc important în folclorul societăţilor occidentale. E povestea salvării prin crearea statului-naţiune secular şi ajută la identificarea Celuilalt şi a inamicilor, interni sau externi, care ameninţă ordinea socială.”

 1 14 Rate This
REPLY

55 fish January 8, 2015 at 20:38
mori mah. simplu. du-te si te converteste.

 7 3 Rate This
REPLY
 56 ddr January 8, 2015 at 21:01
Ar trebui totusi facuta o diferentiere intre islam si lumea araba. In textul de mai sus se vorbea ba despre islam ba despre arabi. Sunt doua lucruri diferite.
Turcia face parte din lumea islamica, dar nu si din lumea araba. Turcia este (inca) un stat laic care sta foarte bine la multe dintre statisticile enuntate in text.
A pune semnul egal intre Arabia Saudita unde femeile nu pot vota si risca sa fie ucise prin lapidare pentru aproape orice abatere si Turcia, unde femeile nu sunt obligate sa poarte burca nu face altceva decat sa induca in eroare si mai mult o lume si asa isterizata de stereotipul islamistului cu barba si AK-47.

 15 0 Rate This
REPLY

 57 Vlad Petreanu January 8, 2015 at 21:16
Asa este. In general, ma refer la variantele dogmatice ale Islamului sunnit, care domina Orientul Mijlociu. Trebuia mai multa precizie, de acord. Putem exclude Indonezia, iar Turcia e mentionata ca exceptie in trxt.

 6 0 Rate This
REPLY
58 rococo January 8, 2015 at 21:40
Corect ce spui, o completare buna la un articol si mai bun..
Dar pana si in micul tau comentariu s-a strecurat o neatentie:
Islamistul chiar are barba si AK-47, asa cum barbatul are putza.
E definitoriu, nu stereotipic.

Musulmanul de rand, fie el arab, turc, pastun sau indonezian, aia e altceva, vine in diferite forme, asa cum spui si tu si stie cu kalasnikovul asa cum stiu eu balet.

E logic prin urmare sa fii isterizat de un islamist, ilogic sa te tulbure un musulman.

 8 3 Rate This
REPLY
59 ipo January 8, 2015 at 22:31
Si la fel de ne-arabi dar islam este si Iran. Care baga bani in siiti si sunt altfel niste blande creaturi in cautarea energiei atomice. Sau kurzii, ca parca Ocalan devine in curand un personaj frecventabil fata de Erdogan-dictatorul otoman.

Hop?

 2 0 Rate This
REPLY
60 Gabriel Marinescu January 9, 2015 at 12:02
Pentru cine e curios sa citeasca istoria Islamului : http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_islamului

 2 3 Rate This
REPLY
61 DanC January 9, 2015 at 22:24
Thx, Captain Obvious! :)

 3 0 Rate This
REPLY
62 Bucur January 8, 2015 at 23:12
Da, dar deasemeni iranienii nu sunt arabi ci persi, asa ca…

 2 0 Rate This
REPLY
63 Cristi January 8, 2015 at 21:22
Ce povestesti e adevarat si interesant dar e o treaba ce s-a intamplat mai de mult. Vorbim de timpurile burgheziei. De ce multi arabi aleg ACUM sa se intoarca la vechile legi(Sharia), aici este marea intrebare. Ce ii determina ?

 4 0 Rate This
REPLY

64 Bucur January 8, 2015 at 23:14
Cred ca doar toleranta crescuta a Vestului din ultimele decenii.

 3 0 Rate This
REPLY
65 Spectator January 8, 2015 at 22:30
Interesante invataturile islamice …

” 190. Luptaţi pe calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte!

191. Omorâţi-i unde-i prindeţi şi alungaţi-i de acolo de unde v-au alungat! Iar schisma e mai rea decât omorul. Dar nu luptaţi împotriva lor aproape de Moscheea Al-Haram, doar dacă ei se luptă cu voi în ea. Iar dacă luptă împotriva voastră, omorâţi-i, căci aceasta este răsplata celor fără de credinţă!

192. Dacă, însă, ei contenesc, atunci Allah este Iertător, îndurător.

193. Luptati-vă cu ei până ce nu va mai fi necredinţă si credinţa va fi numai în Allah! Dar dacă ei contenesc, atunci nu mai există vrăjmăşie, decât împotriva celor nelegiuiţi.

194. Luna cea sfântă pentru luna cea sfântă şi în toate lucrurile sfinte se aplică talionul. Aşadar, celui care v-a atacat răspundeţi-i întocmai aşa cum v-a atacat el! Şi fiţi cu frică de Allah ! Şi să ştiţi că Allah este cu cei care se tem de El!”

mai multe versete in franceza aici:
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/2.html

 4 3 Rate This
REPLY

66 emilian January 8, 2015 at 23:19
Lucram acu ceva ani ca bucatar european intr un restaurant pakistanez.aveam in bucataria restaurantului un casetofon la care mai ascultam muzica ori vreun post de radio, in timpul lucrului.Ei, la un moment dat, patronii au adus un tip de vreo 18 ani, pakistanez, musulman, un fel de var de al lor, pentru 6 luni, sa lucreze omul, sa invete cum e in vest, ma rog, familia isi ajuta membrii…perfect de acord! E , copilandrul asta, a adus o caseta cu el, a pus o in casetofon, si continuos play, coranul recitat de vreun imam.Buun, trec vreo doua zile, si il intreb pe om…mai, ce zice ala acolo, ca io nu inteleg nimic.tipul raspunde, in putina engleza pe care o cunostea….e sfantul coran.bun , ma, zic eu, asta am inteles, dar ce zice? Tipul repeta…e sfantul coran.Bine, man, dar ce zice..de exemplu acum, in fraza asta? La care tipul spune…habar nu am, e in araba, si eu nu inteleg araba!…No more comments!

 31 1 Rate This
REPLY

67 mihai January 9, 2015 at 10:46
Învata araba, de aia asculta caseta aia la nesfârsit…

 3 0 Rate This
REPLY
 68 Horea Porumb January 9, 2015 at 01:18
O cauza suplimentara ar fi “in-breeding-ul”, adica casatoriile “incestuoase”, care NU sunt interzise la ei si care duc la degenerarea speciei.

 3 4 Rate This
REPLY

69 dr.semineu January 9, 2015 at 18:50
interzicerea cametei a împiedicat apariţia băncilor şi a instituţiei creditului bancar. Nu a apărut nici contabilitatea standardizată şi nici n-a fost nevoie de o bursă unde să fie tranzacţionate acţiuni. Din nou, economia a stagnat. – See more at: http://www.petreanu.ro/2015/01/08/da-este-islamul/#respond

Demonstrat stiintific : camata este cea mai neecologica si poluanta practica(activitate).
Ce inseamna civilizat ? Sa consumi in nestire , toate actiunile sa le justifici ceva de genul” eu tot ce fac nu fac pt mine ci pt copii; doar lor le las casoiu si masinile ca doar nu le duc in mormant” Pe naiba. Am luat din viitor (30 ani) resurse si producem poluare cat cuprinde si ghici de ce dobanda camata… ratele… stresul… pretul civilizatiei.

Cat despre religie, recomand tuturor celor care fac afirmatii, sa le faca in cunostinta de cauza, dupa ce citesc cu ochii lor , cu o inima deschisa si o atitudine impartiala la care se adauga si o citare a textelor in totalita , nu franturi sau contextual.

Oricum ce sa intamplat ne depaseste exact ca in cazul Kuweit/Irak, 9/11, Vietnam, JFK, etc iar sa ne dam toti cu parerea cred ca este o chestie de refulare a Egoului.

In rest … un an bun ,sanatate si intelepciune.
Dati o geana si in scrierile Bahai. Pace

 1 10 Rate This
REPLY
70 laura January 9, 2015 at 01:22
mda se mai poate vorbi si de pogromuri, printre altele; ca tot se sugereaza titluri, iata inca unul: http://www.crispedia.ro/Memoria_focului__de_Eduardo_Galeano__comentariu_literar___rezumat_literar_

 0 3 Rate This
REPLY

71 Octavian January 9, 2015 at 01:23
Interesant articolul, interesante comentariile unora. Susțin recomandarea unui comentator: “Ciocnirea civilizațiilor” de Samuel Huntington e o sursa rezonabila de a intelege problema lui Charlie, si nu numai.

 5 0 Rate This
REPLY

 72 Timo January 9, 2015 at 02:46
Să nu uităm însă unde eram noi acu 1000 de ani şi unde erau arabii!!! Să nu uităm de câte mii de ori erau mai bune hărţile arabilor când europenii aveau TO maps :) Să nu uităm unde le era matematica, astronomia şi medicina acu 1000 de ani arabilor!!! Iar europenii erau nişte porcari! Sunt categoric împotriva promovării unor astfel de chestii!!! Fie ele şi adevărate! Cu ură şi superioritate nu facem nimic!!!! Da, e groaznic ce s-a întâmplat, trebuie să îi punem cu botul pe labe în Europa, dar atât! Dacă paranoia anti-islamică e alimentată, nu vom avea pace nici în 1000 de ani!!! Dacă suntem mai inteligenţi tre să ştim să îi jucăm, să îi laicizăm! Dar oare suntem suficient de inteligenţi pentru asta? Voltaire a fost :) E simplu să preluăm ce a zis Voltaire, e greu să implementăm în zilele noastre! Vom fi doar o altă duzină de gagii ce bat din gură şi nu schimbă nimic, sau vom schimba? Da, trebuie să fim vehemenţi, dar avem nevoie de o tactică inteligentă! Mai mult, mie cifrele de mai sus nu îmi zic nimic! De exemplu în Iran, minim 10% din populaţie sunt atei, asta nu o să o găsiţi în nici o statistică! Cum se bea răchie armenească în Iran, nici aia… Cu ură nu s-a făcut nimic, în toată istoria!!! Gardianul care a murit era musulman!!! Menţionaţi şi asta vă rog, sunteţi un formator de opinie cu influenţă! Unul din singurii pe care îl urmăresc. Dacă avem diferenţe de opinie, nu e nici un stres, e normal. Cele bune! ….paranoia musulmană e MULT mai periculoasă decât cele 12 crime recente…. La ea trebuie să avem cea mai mare grijă!

 8 7 Rate This
REPLY

 73 Adrian January 9, 2015 at 18:53
De acord. Statisticile care confirma astazi faptul ca tarile arabe sunt inapoiate in raport cu progresul european, sunt irelevante.

Scopul atacului este clar. Dezbinare, haos si paranoia. Sa-i uram pe musulmani. Sa-i blamam pentru tot. Doar ca va trebui sa ne inarmam cu multa ura, pentru a o imparti celor doua miliarde de islamisti.

 1 6 Rate This
REPLY
74 DanC January 9, 2015 at 22:43
@Timo: Care “paranoia musulmană”? E vorba de Islam ca ideologie aici. Nu inteleg de ce se pune egal intre Islam (principii, legi, cutume) si musulmani? Care-s oameni ca noi toti. De fapt am un respect deosebit pt musulmanii care nu pun botul la timpeniile unor imami smecheri. Imami care vad tineri fara minte, marginalizati si ii atrag cu baliverne de martiraj si 72 de virgine.
@Adrian: Statisticile arata ca mult mai multi omoara si se sinucid urlind Alahu Akbar decit urlind orice altceva. Religios sau nu. Ce iti spune matale chestia asta? Sau si astea is statistici “irelevante”? Sau e vreo conspiratie, nu-i asa? :)

 7 0 Rate This
REPLY
75 amir January 9, 2015 at 09:34
Articolul este excelent, si foarte punctual. Nu e un secret pentru nimeni ca lumea musulmana este inapoiata. Nici macar in tarile musulmane considerate progresive si deschise nu e situatia prea roz. Diferenta majora intre noi si ei este ca ei sunt niste dinozauri in gandire, sunt fixati intr-un anume punct al istoriei. Ei nu mai pot evolua. In societatea vestica cand un individ se ridica deasupra societatii venind cu o idee care poate face societatea sa progreseze el are posibilitatea si parghiile sa traga societatea dupa el, sa o ridice la nivelul lui. Pe cand in societatea musulmana un astfel de individ care vine cu o idee, cu un concept pentru a face societatea sa evolueze este tras de catre societate inapoi jos la nivelul ei din cauza ca deviaza de la dogma religioasa. In aceste conditii este IMPOSIBIL sa evoluezi sau sa te schimbi. Alt lucru pe care musulmanii nu il inteleg este ca oamenii nu sunt pietre si copaci sa ramana neschimbati pe sute si mii de ani, ori psihicul lor colectiv asa isi masoara succesul din pacate. Ei considera o virtute faptul ca cu cat raman mai neschimbati mai apropiati de dogma si de cultura lor cu atat societatea lor este mai buna si are mai mult succes. In vest lucrurile stau fix invers. Succesul unei societati este masurat in cat de mult se schimba si evolueaza in timp. E normal si logic ca societatea sa se schimbe, numai in lumea musulmana nu. Ei vor sa ramana la fel, pentru ca nu vor sa devieze de la dogma lor. E un cerc vicios. Trebuie sa inteleaga faptul ca nu omul trebuie adaptat cultura ci cultura trebuie adaptata la om si la traiul lui. Cultura lor nefiind adaptata la modernitate, este normal sa apara conflicte, contradictii samd. Fundamentalismul islamic este exact o reactie la aceasta lupta intre modernitate si dogmatism.

 13 1 Rate This
REPLY

76 Paul January 9, 2015 at 10:32
Sunt cateva chestii care ar trebui sa dea de gandit:
1. Nu sunt cam modeste masurile de securitate? Avem 2 parliti de francgerieni care au jucat Counter Strike pe bune in plina zi, intr-o mare capitala europeana, intr-o locatie care se simtea oricum vizata. Si pe care nu reuseste sa-i prinda o armata intreaga de trupe instruite (90.000 de militari, plus elicoptere). Doi oameni, si nici macar super instruiti, ci doi fanatici.
2. De ce toti astia au kalashnikov? Si cat o sa mai tolereze marile puteri europene mafia rusa care alimenteaza piata neagra cu arme? Nu-i bai, hai totusi sa le vindem niste nave Mistral…
3. Prin comparatie, Salman Rushdie a reusit sa scape cu viata desi era o ditamai fatwa pusa pe el.
4. Inainte de a ne grabi sa dam vina pe “islam”, hai sa ne amintim cate atacuri armate au avut loc in scolile americane in ultimii ani? Dezaxati sunt peste tot si e foarte greu sa-i ginesti la timp (Minority Report e totusi SF).

 0 8 Rate This
REPLY

77 ionica January 9, 2015 at 14:45
Referitor punct 4. Sa nu uitam ca acele atacuri nu au fost facute in numele rezbunarii religioase

 7 0 Rate This
REPLY
78 Movie January 9, 2015 at 15:17
Sumar la cartea:
The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East
https://www.youtube.com/watch?v=0ZqiUc4MtKU

 0 0 Rate This
REPLY

 79 Victor Dulu January 9, 2015 at 21:29
Islamismul asta dus la extrem nu face deloc bine. Dupa cum observati rezultatele sunt extrem de triste.

E bine sa ai un idol, insa in momentul in care o duci la acest factor de extremitate deja iti pui intrebari despre acea persoana.

 3 2 Rate This
REPLY

80 Anca January 23, 2015 at 05:13
Mie mi se pare extraordinar valul de opinii in legatura cu islamul care a aparut in ultimele zile.
Si mi se pare totusi nepotrivit sa avem opinii, mai ales critice, mai ales simplificatoare, despre o intreaga lume pe care o ignoram mai ieri. Cati formatori de opinie semi-informati apar? Si cum de vorbim despre o intreaga lume necunoscuta ca despre fotbal – la care de asemenea pare ca se pricepe toata lumea.
Mai mult, se discuta mult la noi despre comunitatile musulmane din Europa de Vest, in conditiile in care putini din formatorii de opinie romani par sa se fi informat cu adevarat despre temele generale de discutie din aceste tari (or, acolo aceste discutii sunt puratate demult, si tragedia din Paris a dat doar o turnura mai ascutita acestor dezbateri).
Si poate nu in ultimul rand, mi se pare interesant ca avem opinii atat de aprige, facile si generalizatoare impotriva musulmanilor noi, ca romani, care am fost atat de mult stereotipizati pe nedrept in tarile din Vest. Si mai mult, ca o societate cu adanci tare si blocaje spirituale, in care din bune intentii religioase se moare la Tanacu, in care se fac intr-un stil cat se poate de fundamentalist ortodox exorcizari (si o mare parte a populatiei, daca nu le face, crede in orice caz sincer in ele), si ca o nota lejera, mii de oameni se calca periodic in picioare la sarutat de moaste: departe de a fi imaginea unei lumi pe de-a-ntregul civilizate si seculare. Nu stiu daca suntem in masura sa facem reprosuri altor culturi, aflandu-ne noi insine in astfel de situatii mai putin magulitoare (chiar daca per ansablu aparent mai putin violente).

 1 0 Rate This
REPLY

Leave a Comment
Name *

E-mail *

Website Notify me of follow-up comments by email.

 Notify me of new posts by email.

{ 7 trackbacks }
Je suis Charlie | Dani Novac
Ce înseamnă „EU SUNT CHARLIE” și ce cred eu despre - Adrian Bolocan
Un articol excelent despre lumea musulmană » nwradu blog
Linkuri de weekend
Pentru cine nu a inteles ce s-a intamplat la Paris
Je ne suis pas Charlie - Pagina 7
Zelist Blog » Blog Archive » Care au fost cele mai viralizate subiecte in presa online si pe bloguri in perioada 5 – 11 ianuarie 2015?
PREVIOUS POST: UMBRE – şi puţină lumină după 3 episoade

NEXT POST: Charlie Akbar


Trackbacks

Nasul TV: Umor grecesc? | Grecii au votat că îşi taie singuri datoriile
România curată: Umor grecesc? Grecii au votat că îşi taie singuri datoriile
Biziday: Umor grecesc? Grecii au votat că îşi taie singuri datoriile
Nu pierde nimic! Scrie aici adresa de e-mail pentru a primi articolele noi:

Delivered by FeedBurner

Blogroll

Biziday
Chinezu
Civitas Politics
Daily Cotcodac
Dan Ştefan Andrei
Dollo
Groparu
Ione
Moshe ve Mordechai
Palatul Şuţu
Porcisme
Riscograma
Subiectiv
Tedoo
Zoso
Categorii

1989
Alte insule
Bad news
Blasfemii
Blogoland
Dezgust de politică
Eco
Eu, călător
Fun
Guest post
In-house
Just news
LMAO
Marea Adunare Naţională a Ipocriţilor
Mărunţiş
media
Memo
off-topic
PUBLICITATE
Republica Fantastică România
Revoltă
România posibilă
sondaje
Ştiri din Băştinezia
Stop cadre
Strada
Texte în joacă
Texte-n joacă
Trafictube
Uncategorized
Arhiva


Comentarii

Mariana: Drifturi,fotbal,sah fiecare cu distractia si cu sportul lui preferat.Oricum daca un...
Andreea: Foarte dragut..mi s-a facut pielea de gaina.
Silviu Udrea: o lume cu adevarat mistica felicitari pentru reusita interviului
mitica: solutia cu emigrare este cea mai buna, se duce grecu in germania , deschide o taverna, si...
Narcisa: Hehe parca-i vad zambetul ala putin arogant si aerul superior, il ajutau si balconul de...
Dan: Foarte interesant. Nu știam multe chestii. De exemplu partea cu abținerea de la… vot....

Tags

alegeri auto biblionet Blogoland blogs băsescu concurs corupţie crima Crin Antonescu economie film fotbal foto fun gadgets in-house iran life media mediu mitocani net personal politică primărie pub radio referendum romaniansaresmart România shiraz Sibiu stiri suspendare teheran trafic Traian Băsescu travel USL Victor Ponta video vot wishlist
Recente

Jowana, călugăr budist
Drifturi în parcarea subterană de la mall
Syriza: ce a promis, ce va urma
Meta

Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.
ShareThis Copy and Paste
- See more at: http://www.petreanu.ro/2015/01/08/da-este-islamul/#sthash.GaC4jnkZ.dpuf

Resurse Edit